Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić się do nas bezpośrednio, poniżej prezentujemy nasze dane teleadresowe:

POD ZABEZPIECZENIE

ul. Wolska 64A,
01-687 Warszawa

Napisz do nas e-mail:
[email protected]nie.pl

Prezes Zarządu
Rafał Konarski
Tel: 664 495 732

Kierownik Działu Hipotecznego
Maciej Ciechomski
Tel: 501 592 521

Pod Zabezpieczenie Sp. z o.o., wpisana pod numerem
KRS: 0000468900, do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 05-506 Lesznowola, Janczewice,
ul. Jedności 68, REGON 146767151, NIP 1231278954,
kapitał założycielski: 5000,00 PLN.Znajdziesz nas tutaj: